Kupując w Naszym sklepie podręczniki używane oszczędzasz nawet 50% wartości nowych podręczników

W koszyku 0 0,00 zł

Historia 3 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych zakres podstawowy 2021 WSiP NOWY

Opis produktu

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

 Podręcznik Historia. Zakres podstawowy. Klasa 3 obejmuje następujące działy:

  1. Europa  i świat od 1815 r. do połowy XIX wieku.
  2. Polacy i ziemie polskie w 1. Połowie XIX wieku.
  3. Europa i świat od połowy XIX w. do 1914 roku.
  4. Polscy i ziemie polskie w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku.
  5. Polska, Europa  i świat w okresie Wielkiej Wojny.
  6. Europa i świat w okresie międzywojennym.
  7. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.

Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.

Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu podstawowego.

Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.

Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.

Ramki Ślady przeszłości zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.

Ramki Biogram wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.

Ramki Spory, dyskusje, oceny rozszerzają wiadomości i pokazują różne oceny prezentowanych wydarzeń i postaci.

Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).

Kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.

● Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i formułujący wnioski.

Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.

Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami ukierunkowującymi analizę.

Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:

Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizująca wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.).

Warto przeczytać – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.

Źródła – konteksty – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.

Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu.

Cena: 52,63 zł 55,40

szt.

Koszt przesyłki od 16,00 zł

Zamówienia powyżej 450,00 zł wysyłamy za darmo kurierem - zobacz koszty przesyłki

Odbiór osobisty Warszawa - zobacz mapę

Placeholder

Inne produkty z tej kategorii

Ostatnio oglądane podręczniki

  • Historia 3 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych zakres podstawowy 2021 WSiP NOWY